Call Center 098-899-0969

บริษัท แมรี่พลัส ทราเวล จำกัด (ใบอนุญาตเลขที่ 11/09051)

525/457 หมู่บ้านทาวน์พลัส แสนสิริ ถ.ประชาอุทิศ แขวงทุงครุ เขตทุ่งครุ กทม.10140

www.wondergroups.com

Wonder China เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง 6 วัน 5 คืน


วันเดินทาง ต.ค - ธ.ค 67

 • รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 • ไม่ลงร้านช้อป 
  ✈️ เดินทางโดยสายการบินไทย thai aways (TG)✈️

  ไฮไลท์โปรแกรม 
  ✨ ชมอุทยานหวงหลง(นั่งกระเช้าขาขึ้น+รวมนั่งรถกอล์ฟ) 
  ✨ ชมบรรยากาศสายน้ำและแอ่งน้ำขั้นบันได
  ✨ สัมผัสความสวยงามใบไม้เปลี่ยนสีปีละครั้งที่ จิ่วจ้ายโกว ที่สวยที่สุดคือเดือน ต.ค - พ.ย.
  ✨ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากที่โด่งดังแห่งเสฉวน
  ✨ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
  ไม่ลงร้านช้อป
  บิน Full Service (สะสมไมล์)
  นำหนักกระเป๋า 30 kg.
  พักโรงแรม 5 ดาว
  เมนูพิเศษ!! สุกี้หม่าล่าเสฉวนเริ่มต้น 35,888

ปฏิทินทัวร์ ต.ค - ธ.ค 67
รหัสทัวร์
วันเดินทาง
ที่นั่ง
ราคา
ชำระ
เลือก
2024-144341611
12 - 17 ตุลาคม 2567
16
45,888
2day

2024-1447536197
14 - 19 พฤศจิกายน 2567
20
37,888
2day

2024-1449341266
21 - 26 พฤศจิกายน 2567
ปิดกรุ๊ป
35,888
2day
ปิดกรุ๊ป

2024-1451331058
05 - 10 ธันวาคม 2567
ปิดกรุ๊ป
39,888
2day
ปิดกรุ๊ป